JASON SPELLMAN, NEW PORT RICHEY

Information about Jason Spellman from New Port Richey, Florida. Charges below:

JASON SPELLMAN from NEW PORT RICHEY, Florida was arrested on 05/24/23.

See JASON's charges below:

Booking Date: 05/24/23    City: NEW PORT RICHEY    Age: 36

Charge Title Type Bond
COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION FELONY $15,000